Partneři

"Výhradně spolupracuji s ověřenými a spolehlivými partnery, kteří již působí řadu let na trhu.

Mohou to být jak firmy, tak i jednotlivci, ale základním kritériem je, že za nimi stojí spokojení klienti a jsou odborníci za danou oblast.

Tímto je zaručena spolehlivost a kvalita odvedené práce."

Moji partneři:


Ing. Miroslav Brábník, CSc.

Pracoval v několika TOP manažerských pozicích Chirana   a na Ústředí ředitelství spojů Praha. Od roku 1990 pracuje jako poradce, konzultant a školitel v oborech marketing, management, prodej a obchod, nákup, strategické řízení, řízení změn a krizový management. 

Absolvent Vysoké školy Absolvent VŠE Praha, výrobně ekonomická fakulta. Postgraduální studium na fakultě Řízení. Od roku 1991 do 1996 absolvoval certifikované studia v Českém manažerském centru v oblastech: "Marketing principles"; "Planning for Managers"; "Řízení prodejní činnosti"; "Project management". Na Open University - certifikát "Marketing v praxi" a Institutu státní správy - osvědčení "Řízení změn". Mezinárodně certifikovaný lektor CIMA, Člen hlavního výboru ČMS, Certifikovaný lektor ČMS, Člen sboru expertů ČMA, Tutor Open University Praha.

Klíčová témata:

 • Prodejní dovednosti (trénink a audit zvyšování prodejních schopností a hodnocení spokojenosti zaměstnanců 1. linie)
 • Management prodeje
 • Konzultativní prodej a obchodní vyjednávání
 • Profesionální telefonování a prodej po telefonu
 • Marketingové řízení a plánování
 • Nové trendy v marketingu
 • Strategické analýzy a strategické plánování
 • Tvorba podnikatelských záměrů
 • Cenová politika firmy
 • Krizový management
 • Jak zabránit poklesům prodejů ve firmě
 • Jak prodávat bez nátlaku na zákazníka

Ing. Zdeněk Lenoch

Absolvent VŠ, Strojní fakulty VUT Brno - obor dopravní a manipulační technika se specializací na motorová vozidla. Vzdělání si dále rozšířil v rámci marketingových programů NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšování produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interních trenérů dánské společnosti TMI zaměřeného na soft skills a komplexního britského programu pro rozvoj konzultantů MCDP, pro který následně lokalizoval jeden z manažerských modulů.

Profesní zkušenosti začal sbírat na obchodních postech v koncernu Sigma a konzultantské dovednosti získával od začátku 90. let při zakládání společných podniků s partnery ze zemí EU a později zastupováním americké inženýrské firmy ve střední a východní Evropě. Od druhé poloviny 90. let jako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančního řízení a strategií. Spoluautor a člen realizačního týmu mnoha interních programů pro obchodní i výrobní společnosti od velkých nadnárodních gigantů až po podporu transformace menších společností. Od poloviny 90. let hlavní konzultant projektu česko - francouzského programu CEPAC pro podporu začínajících firem. V současné době je akreditovaným lektorem programů CIMA A i B a podílí se na upgradu a rozšíření těchto programů na základě dlouholetých zkušeností z realizace marketingových a vzdělávacích projektů pro široké spektrum firem.


Mgr. Jan König


Absolvent Univerzity Karlovy v Praze. Deset let praxe v oblasti marketingu komerční, neziskové i veřejné sféry. Dlouhodobé zkušenosti s projektovým vedením i aktivní účasti na marketingových projektech pro externí klienty v rámci poradenské a vzdělávací a lektorské činnosti. Znalosti a zkušenosti v oblasti strategického marketingu, marketingové komunikace, retence a řízení vztahů se zákazníky, mediálního plánování a tržních analýz. Zodpovědnost za řízení firemního marketingu, projektové akvizice a vedení poradenského týmu. Pět let zkušeností s nezávislým marketingovým poradenstvím. 


Ing. Karel Hyndrák

Absolvent ČVUT FEL se specializací na ekonomiku a řízení. V oblasti řízení projektů má dlouhou praxi. V letech 1968-74 pracoval ve Vojenských stavbách na projektech organizace výstavby zařízení stavenišť a vedl provoz projektového ateliéru. Připravoval různé plánovačsky složitější akce pro necivilní sektor. V letech 1978-86 pracoval na státní expertize velkých energetických staveb (režimy staveb). Spolupracoval s britskou firmou Chaucer při řízení výstavby JE Temelín a privatizaci letiště Milovice. V období 1994-95 vedl investiční program Evropské Unie v CR - Program Phare - přeshraniční spolupráce. Od roku 1995 se zabývá lektorskou a poradenskou činností v oblasti marketingu, prodejních dovedností a řízení projektů.

Jeho hlavní kvalifikace - marketingový auditor, lektor, tutor Open University, lektor Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, lektor ČVUT - elektro - program CEPOT (centrum podpory talentů). Je členem České marketingové společnosti (certifikovaný lektor), Asociace trenérů a konzultantů managementu, Marketingového klubu ČR, Českého institutu pro marketing CIMA a Českého institutu pro frančízing.


Mgr. Hana Bartošová

Absolventka VŠ JAK, obor Andragogika s užší specializací na personalistiku a
řízení lidských zdrojů. (bakalářská státní zkouška: andragogika, pedagogika,
psychologie, magisterská státní zkouška: andragogika, řízení lidských
zdrojů, vzdělávání lidských zdrojů). Diplomová práce na téma Personální
audit a strategie rozvoje zaměstnanců. Absolventka dlouhodobého kurzu UP
Olomouc - realizátor distančního vzdělávání, psaní odborných textů. 

Za svou pracovní kariéru prošla různými pozicemi a obory. Po ukončení vysoké
školy nastoupila na plný úvazek do telekomunikační firmy jako Service
provisioning manager & Manager call centra, k tomuto zaměstnání se začala
profilovat v oblasti personalistiky, kdy pracovala jako externí personalista
pro malé společnosti. Bohaté zkušenosti nasbírala ve společnosti zabývající
se spedičními službami, kde pracovala jako HR manager pro celou republiku,

po té přes 2 roky řídila vzdělávací institut.

Za dobu působení v oblasti vzdělávání a personalistiky získala bohaté
zkušenosti v oblastech vytváření interních směrnic a procesů, příruček pro
zaměstnance, systém benefitů, vzdělávací programy, poskytování právního
poradenství pro liniové manažery, školení zaměstnanců, pracovní podmínky,
personální politiku, jednání s dodavateli služeb a ÚP, vedení pohovorů s
uchazeči, vytváření vzdělávacích programů.
V současné době pracuje jako konzultant pro malé a střední firmy v oblasti
personalistiky a řízení lidských zdrojů, také spolupracuje na
charitativních akcích pro děti z dětských domovů a zdravotně znevýhodněné
občany a přednáší na několika vysokých školách předměty z oblasti

personalistiky.